Privacy Verklaring

Hierbij treft u de privacy- en cookie policy van VerstuurMijnPersbericht (onderdeel van De Perslijst BV) aan. Om de functionaliteiten en de privacy veiligheid van onze diensten te kunnen blijven waarborgen, kan deze, tussentijds, worden aangepast. Het advies is daarom dan ook om regelmatig deze policy te checken op eventuele wijzigingen.

VerstuurMijnPersbericht verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan VerstuurMijnPersbericht uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het gebruik van onze uitgebreide database met perscontacten en aanvullende dienstverlening.

Welke persoonsgegevens bewaart VerstuurMijnPersbericht?

De gegevens, welke wij verwerken, zijn te classificeren als risicoklasse 0 (publiek niveau)* en 1 (Basis niveau)** en vereisen een minimaal beveiligingsniveau.

– Adresgegevens van uw bedrijf voor de facturatie – Naam, e-mailadres en telefoonnummer van de tekenbevoegde en eventueel een boekhouder voor de facturatie.

– E-mailadres en eventueel naam en telefoonnummer van iedere gebruiker. Dit wordt gebruikt voor gebruikersondersteuning en om nieuws over de dienst te communiceren. Het e-mailadres maakt tevens deel uit van de inlogprocedure.

– IP-adres, het besturingssysteem dat u gebruikt, de webbrowser waarmee u surft en de pagina's die u bezoekt op VerstuurMijnPersbericht. Dit wordt uitsluitend gebruikt voor gebruikersondersteuning en algemene statistieken voor het verbeteren van de kwaliteit van onze diensten.

Deze gegevens worden niet gedeeld met derde partijen, met uitzondering van Mollie die namens VerstuurMijnPersbericht de betalingen verwerkt. Hiermee hebben wij een Verwerkersovereenkomst afgesloten (Artikel 24 AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Cookies:

PR.NINJA maakt gebruik van sessie cookies. Deze zijn noodzakelijk om zich aan te kunnen melden. Deze cookies worden verwijderd zodra u zich afmeldt of uw browser afsluit. Als u bij het aanmelden de optie “Aangemeld blijven” aan vinkt, wordt er een tweede cookie geplaatst welke maximaal een jaar op uw systeem bewaard blijft. (Bij afmelden, als klant, gebeurt dit automatisch)

Beveiliging en bewaartermijn:

De persoonsgegevens die via deze applicatie worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken welke vereist worden conform de AVG (Artikel 5, lid 1 sub f en artikel 23). De persoonsgegevens worden na afloop van uw abonnement tijdelijk opgeslagen voor een eventuele doorstart van het abonnement. De bewaartermijn hiervoor bedraagt maximaal 12 maanden.

(AVG, artikel 15 lid 1 sub d).

Privacyrechten:

U hebt het recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG).

Voor inzage, correctie, of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u mailen naar

vragen@pr.ninja of een schriftelijk verzoek sturen aan:

PR.NINJA
Leidsestraat 69 B
1017NX Amsterdam

* Risicoklasse 0: Publiek niveau:

Hier gaat het om openbare gegevens. In deze klasse zijn persoonsgegevens opgenomen, waarvan algemeen aanvaard is dat deze, bij het beoogde gebruik, geen risico opleveren voor de betrokkene. Voorbeelden hiervan zijn telefoonboeken, brochures, publieke internetsites etc. Deze persoonsgegevens behoeven ten aanzien van de exclusiviteit van de persoonsgegevens niet beter beveiligd te worden dan gebruikelijk is om een toereikende kwaliteit van informatievoorziening tot stand te brengen en in stand te houden. Als gevolg van de AVG worden voor deze risicoklasse geen extra eisen ten aanzien van de beveiliging gesteld dan welke al noodzakelijk zijn voor een zorgvuldige bedrijfsvoering. Voor deze risicoklasse zijn dan ook geen extra specifieke maatregelen opgenomen.

**Risicoklasse 1: Basisniveau:

De risico’s voor betrokkene bij verlies of onbevoegd of onzorgvuldig gebruik van de persoonsgegevens zijn zodanig dat standaard (informatie)beveiligingsmaatregelen toereikend zijn. Bij verwerkingen van persoonsgegevens in deze klasse gaat het meestal om een beperkt aantal persoonsgegevens dat betrekking heeft op bijvoorbeeld lidmaatschappen, arbeidsrelaties, klantrelaties en overeenkomstige relaties tussen betrokkene en een organisatie. Voorbeelden: relaties school-leerling, verhuurder-huurder en hotel-gast. PR-Dashboard hanteert een hoger beveiligingsniveau de voornoemde standaard maatregelen.

 

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer anoniem te analyseren en gerichte advertenties te kunnen tonen via derde partijen.